From 1 - 3 / 3
  • Bestand is opgesteld ten behoeve van INSPIRE. Globaal zijn de locaties ingetekend waar industrieel zand wordt gewonnen, waar grootschalige zandwinning voor ophoogzand plaatsvindt en waar klei wordt gewonnen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de contactpersonen zoals in de metadata beschreven.

  • Overzicht van assen van de provinciale wegen.

  • hectometrering van provinciale wegen.