From 1 - 2 / 2
  • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van de deklaag t.o.v. het maaiveld tot een diepte van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.

  • Het bestand is een bodem raster bestand waarin de dikte(in meter) van het eerste watervoerend pakket is weergegeven.