From 1 - 10 / 30
  • Ontgrondinglocaties waarvoor door de provincie vergunning is verleend en meldingen zijn geaccepteerd.

  • Kartografisch bestand van de provincie Noord-Brabant op de schaal 100,000, t.b.v. topografische ondergrond, Annotatie

  • In dit bestand staan de provinciale wegen die van belang zijn voor de Interim Omgevingsverordening. Deze zijn overgenomen en is een bewerking van TOP.DTB_1_RBO bestand. Het is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten de Provinciale Weg te gebruiken voor ander gebruik dan voor verkeersdoeleinden. Ookvoor het veranderen van de weg is een vergunningplicht opgenomen.

  • Aan de basis van de vele gezichten van Brabant ligt de afwisseling van de niet-levende natuur: van reliëf, bodemtype en watersysteem. Slechts op sommige plaatsen hebben de (fossiele) verschijnselen van de niet-levende natuur nog een gave vorm of zijn aardkundige processen actief, hier is sprake van aardkundige waarden. De Provincie Noord-Brabant wil haar aardkundige waarden behouden en door het benoemen van aardkundige monumenten de bijzondere verhalen van die gebieden vertellen aan een breed publiek. Het puntenbestand geeft indicatief de ligging van de aangewezen monumenten weer. Het bestand zal worden uitgebreid als meer monumenten worden aangewezen.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • Westelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1985 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Noordoostelijk gedeelte van de relictenkaart, de tot in 1993 herkenbaar gebleven landschapsstructuur. (Relicten van de traditionele landschappen).

  • Gedetailleerde wegenkaart (lijnbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand) . Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.

  • Gedetailleerde wegenkaart (vlakbestand). Met alle objecten die voor de provincie interessant zijn.